Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 61480Beschikkingen | aanvraag2019av0125 Ingediende aanvraag voor een Stookontheffing

Locatie : Vroenhoutseweg 37, 4703 SH Roosendaal

Omschrijving : Verbranden snoeihout

Registratienummer : 2019av0125

Publicatiedatum : 15-3-2019

Datum aanvraag : 25 februari 2019

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.