Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 61474Beschikkingen | aanvraag2019av0126 Ingediende aanvraag voor een Stookontheffing

Locatie : Plantagebaan 73, 4724 CJ Wouw

Omschrijving : Verbranden snoeihout

Registratienummer : 2019av0126

Publicatiedatum : 15-3-2019

Datum aanvraag : 26 februari 2019

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.