Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 61360Beschikkingen | afhandeling2018MR0010 MER aanmeldnotitie

Locatie : Herelsestraat 174, 4726 ST Heerle

Omschrijving : Het veranderen van een agrarisch bedrijf

Registratienummer : 2018MR0010

Publicatiedatum : 15-3-2019

Datum besluit verzonden : 13-3-2019

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar op beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedures van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.