Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Evert Egbertsstraat 20 t/m 57 het bouwen van 38 woningen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

 

Sneek, Evert Egbertsstraat 20 t/m 57 OV20190091 het bouwen van 38 woningen (datum verzending brief / besluit: 8-3-2019)

 

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

 

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

 

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

 

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Naar boven