Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 60239Beschikkingen | aanvraagWet milieubeheer, verzoek maatwerkvoorschriften lozen op het gemeentelijk rioolstelsel zonder vetafscheider en slibvangput, Peperstraat 39a, 3961 AR, Wijk bij Duurstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

 

  • Ontvangstdatum verzoek: 24 september 2018

Inrichting: Delicatessen Plus

Adres: Peperstraat 39a, (3961 AR) Wijk bij Duurstede

Betreft: het verzoek voor een maatwerkvoorschrift voor het lozen op het gemeentelijk rioolstelsel zonder vetafscheider en slibvangput.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoonnummer: 088 – 022 50 00. Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-083