Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 60217Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, brandveilig gebruik peuter-, kinderopvang en BSO, Overrijnseveld 3, 3945 GH, Cothen

Verleende omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Zaaknummer : 42819

Voor : brandveilig gebruik peuter-, kinderopvang en BSO

Locatie : Overrijnseveld 3, (3945 GH) Cothen

Verzenddatum : 28 februari 2019

 

Beroep

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf de datum van verzending gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar en/of beroep, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-078