Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 59444Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Schoenmakerij 6 in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting

Middenweg 3 in Moerdijk, voor het starten van de inrichting

Appelweg 9 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Sando Puinrecycling, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Middenweg 3 in Moerdijk, in de periode van week 12 t/m 24, voor naar verwachting hoogstens 5 dagen.