Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 59428Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Vlasweg 7 in Moerdijk

verplaatsen van het detectiesysteem

28 februari 2019

Plaza 5 in Moerdijk

bouwen van een nieuwe loods

28 februari 2019

Blaaksedijk 14 in Fijnaart

vernieuwen van het dak

5 maart 2019

Teunisbloem 11 in Zevenbergen

plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel van de woning

4 maart 2019

Hellegatsweg nabij sluizencomplex in Willemstad

plaatsen van een geocache

27 februari 2019

  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Industrieweg 14a in Zevenbergen

verandering milieu

4 maart 2019

  

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.