Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 59424Beschikkingen | aanvraag



Nieuweweg Hoogezand Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2019-001794

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Nieuweweg, 9603 TG Hoogezand, voor het realiseren van een tijdelijk schoolgebouw, verlengd tot en uiterlijk 24 april 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.