Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 5937Beschikkingen | aanvraagDe Weerterij, kavel 7, Perceel N 1166 Siddeburen Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00010829

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- De Weerterij, kavel 7, Perceel N 1166 Siddeburen, voor het bowuen van een woning, verlengd tot en met 18 februari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.