Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 5854

Gepubliceerd op 10 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022 vastgesteld, gemeente Wijk bij Duurstede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft op 18 december 2018 het ‘VTH-Beleidsplan 2019-2022’ vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van het op 29 oktober 2013 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Integraal Toezichts- en handhavingsbeleid’.

In het VTH-beleidsplan 2019-2022 wordt beschreven op welke wijze de gemeente Wijk bij Duurstede gevolg geeft aan de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). De doelstellingen uit het beleidsplan worden jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en de resultaten worden jaarlijks beschreven in een verslag.

In het beleidsplan is tevens de ‘Richtlijn dwangsommen en termijnen gemeente Wijk bij Duurstede 2018’ opgenomen. Deze richtlijn wordt gebruikt als handhavend wordt opgetreden door het opleggen van een last onder dwangsom, om een einde te maken aan een overtreding. Deze richtlijn vervangt de ‘Leidraad dwangsommen en begunstigingstermijnen Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Wijk bij Duurstede 2015’.

Het ‘VTH-beleidsplan 2019-2022’ treedt in werking één dag na publicatie van dit besluit.

Kenmerk gemeente WbD: 2019-005

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl