Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 58536Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Lunterseweg in Barneveld, kappen van 8 bomen

Zaaknummer 2019W0601

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.