Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 56740BeleidsregelsBeleid Omgaan met PFAS in bodem Nieuwegein

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein maakt bekend dat beleid ‘Omgaan met PFAS in bodem Nieuwegein’ is vastgesteld. Met dit besluit is vastgesteld dat:

het toepassen van grond/bagger afkomstig van buiten Nieuwegein tot 2,5 μg/kg PFOA, tot 2,5 μg/kg PFOS en tot 1,0 μg/kg voor elke andere PFAS-verbinding wordt toegestaan.

het toepassen van grond/bagger binnen Nieuwegein tot 5,0 μg/kg PFOA, tot 5,0 μg/kg PFOS en tot 1,0 μg/kg voor elke andere PFAS-verbinding wordt toegestaan.

Wat zijn PFAS?

PFAS betreft de stoffengroep Per- en Poly Fluor Alkyl Stoffen. Bekende varianten zijn PFOA en PFOS. In grote concentraties zijn PFAS schadelijk voor mens en milieu

Zijn er risico’s?

Nee. Er is onderzoek naar PFAS (PFOA en PFOS) in de bodem van Nieuwegein verricht. De gemeten concentraties zijn verwaarloosbaar klein en vormen geen risico’s voor mens en milieu. Zo is voor PFOA maximaal 2,5 μg/kg gemeten. Ter vergelijking: Het RIVM hanteert voor PFOA als risicogrenswaarden voor het gebruik moestuin 86 μg/kg en voor het gebruik wonen 900 μg/kg.

Waarom gemeentelijk beleid?

Zolang landelijke normen voor deze stoffengroep ontbreken is gemeentelijk beleid nodig om stagnatie bij projecten met grondverzet en baggerwerk te voorkomen. Het rijk is bezig met het opstellen van landelijke normen voor PFAS. Verwacht wordt dat deze normen medio 2019 worden vastgesteld. Zolang er geen landelijk beleid van kracht is, is met ingang van deze publicatie het gemeentelijk beleid ‘Omgaan met PFAS in bodem Nieuwegein’ van kracht.