Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 5658Beschikkingen | afhandelingSluiting woning in verband met overtreding Opiumwet, Rafaëlweg 5a, Susteren

Sluiting lokaal in verband met overtreding Opiumwet

De burgemeester van Echt-Susteren maakt bekend dat hij, op grond van artikel 13b Opiumwet, gebruik maakt van zijn bevoegdheid om het lokaal gelegen aan de Rafaëlweg 5a te Susteren te sluiten voor een periode van 6 maanden. In het lokaal gelegen aan de Rafaëlweg 5a te Susteren is op 31 oktober 2018 een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen, de plantage bestond in totaal uit 1363 planten. Deze sluiting vindt plaats conform het Damoclesbeleid Echt-Susteren 2016.

Het lokaal is gesloten van dinsdag 8 januari 2019 tot maandag 8 juli 2019. Deze sluiting is op het lokaal bekend gemaakt. Het is voor iedereen verboden dit lokaal en bijbehorend erf te betreden.

Echt, 8 januari 2018