Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2019, 56037Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Moerdijkse Postbaan 76B

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn van de onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Datum ingekomen : 6 februari 2019

Intern kenmerk : 2019OG0072-01

Omschrijving project : het plaatsen van een CO2 tank bij een kas

Locatie : Moerdijkse Postbaan 76B

Postcode : 4873LG