Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 5539Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 26 december 2018 tot en met 2 januari 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Sebastiaansweg 1 in Moerdijk

gebruiken van het logiesgebouw voor werknemers (lang verblijf)

18 december 2018

Oudemolensedijk 9 in Fijnaart

uitbreiden Aldi en vernieuwing koopcentrum

18 december 2018

Molenpad 22 in Willemstad

veranderen van de garagedeur

27 december 2018

Molenpad 28 in Willemstad

aanpassen van het Kruithuis

20 december 2018

Schansweg 23 in Klundert

bouwen van een nieuwe woning

20 december 2018

Jan Steenstraat 18 in Fijnaart

veranderen van de bestaande inrit

18 december 2018

Koekoeksedijk 2 in Zevenbergen

milieuneutraal veranderen van de inrichting, zonnepanelen ten behoeve van het eigen elektrisch verbruik worden geplaatst en diverse kleine bouwwerken worden gerealiseerd

18 december 2018

Stationsstraat 12 in Zevenbergen

wijzigen van de vergunning (indeling pand en kozijnen voorgevel)

2 januari 2019

Kristallaan 4 in Zevenbergen

plaatsen van een berging tegen de kopgevel

18 december 2018

Oslo 8 in Klundert

bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw en het aanleggen van een inrit

27 december 2018

Plaza ongenummerd in Moerdijk

bouwen van een nieuw kantoor met 4 bouwlagen

20 december 2018

Kadedijk 56 in Fijnaart

uitbreiden van het terras bij de woning

20 december 2018

Molenstraat 82 in Fijnaart

vervangen van het dak van een landbouwschuur

18 december 2018

ten zuidoosten van de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen

plaatsen van een geluidswal met scherm (wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning)

17 december 2018

Rijksweg A 59 in Fijnaart

vervangen van het luifelboeiboord en het (ver)plaatsen van een prijzenbord bij het tankstation

18 december 2018

Pr Willem Alexanderstraat 2 t/m 12 en Sprookjeshof 1 t/m 3 in Fijnaart

renoveren van 9 woningen

27 december 2018

 

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.