Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 55386Beschikkingen | aanvraagNoorderstraat 57 d en k Sappemeer Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00000398

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Noorderstraat 57d en k, 9611 AB Sappemeer, voor het verbouwen van kantoren naar woonruimte, ingediend op 11 januari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.