Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2019, 55284Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Lange Brugstraat 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

Datum ingekomen: 4 maart 2019

Intern kenmerk: 2019OG0 11 9 --01

Omschrijving project: het realiseren van een ijssalon

Locatie: Lange Brugstraat 1

Postcode: 4871CL

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.