Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 5480Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Boslaan 13” te Vreeland op 18 december 2018 door de gemeenteraad, ongewijzigd, is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning, de sloop van recreatieverblijven en de sloop van een aantal (voormalige) agrarische bijgebouwen aan de voorzijde van het perceel. Aan de voorzijde van het perceel worden, achter elkaar, twee nieuwe schuren gerealiseerd. De nieuwe woning wordt gerealiseerd op het “eiland”, aan de achterzijde van het perceel.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Boslaan 13” met ingang van vrijdag 11 januari 2019, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPBoslaan13LGB-VG01) en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke (tel 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 22 februari 2019 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.