Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2019, 53425Overige besluiten van algemene strekkingConcept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van donderdag 7 maart 2019 tot en met woensdag 19 april 2019 de concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere ter inzage ligt. De huidige verordening is door het college geëvalueerd en toe aan een herziening. De verbodsbepaling in de huidige verordening voor het gebruik van een tweede woning, blijft in de nieuwe verordening gehandhaafd.

 

 

Ter inzage

De concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 kunt u inzien via www.veere.nl of op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 09.00 tot 17.00 uur

donderdag 09.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 09.00 tot 12.00 uur

U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

Zienswijze indienen?

Tijdens de periode dat de concept-verordening ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak om een mondelinge zienswijze in te dienen kunt u contact opnemen met de Centrale Publieksbalie 0118-555444

In april 2019 vindt een bijeenkomst plaats waar u ook mondeling kunt reageren op de concept-verordening. Datum, tijdstip en locatie volgen later, in een aparte publicatie.