Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 51336Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 13 maart 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 5 november 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van een dakkapel is afgewezen, perceel De Savornin Lohmanstraat 18 in Maarssen

2.

 

 

20:05 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 11 oktober 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het omzetten van een woonfunctie naar kamergewijze verhuur is geweigerd, adres Waterlelie 31 in Kockengen 

3.

 

 

20:40 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 22 november 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor een reclamedoek van de voorgevel en vlaggenmasten aan de zijkant van perceel Bloemstede 205 te Maarssen

 

De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden op deze pagina vermeld.