Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 50940Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Kok Lexmond B.V., voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Saffier in Zevenbergen, in de periode van 5 maart 2019 t/m 4 juni 2019, voor naar verwachting hoogstens 2 dagen.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Distriboulevard 13 in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting

Langeweg zuid 14 in Standdaarbuiten, voor het veranderen van de inrichting

Mannesmannweg 5 in Moerdijk, voor tijdelijke werkzaamheden gedurende de maand april