Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van twee woongebouwen, Van Sijpesteijnkade 9 te Utrecht, HZ_WABO-18-40674

Van Sijpesteijnkade 9 te Utrecht

HZ_WABO-18-40674

Toelichting: het realiseren van twee woongebouwen

Besluit tot verlenging beslistermijn met 6 weken

Rechtsmiddel: geen

 

Naar boven