Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2019, 47488Beschikkingen | aanvraagHofvijver 3-3A, exploitatie horeca-inrichting

Alcohol schenkende horeca-inrichtingen dienen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet te beschikken over een Drank- en Horecawetvergunning. Daarnaast dienen alle horeca-inrichtingen op grond van artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 te beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

Aanvraag vergunning alcohol schenkende horeca-inrichting:

 

Naam: M.W.R. van der Linden en K. Bazelmans

Locatie: Hofvijver 3-3A, 5223 MC ‘s-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: De Beren Den Bosch

 

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 17 maart 2019 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 58 61.