Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 47125VerordeningenAlgemene Subsidieverordening Zwolle

De Raad van de gemeente Zwolle ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29-01-2019

Besluit:

  • 1.

    Kennis te nemen van de evaluatie en beëindiging van het programma Beter Benutten vervolg Zwolle Kampen Netwerkstad 2015-2018.

  • 2.

    Kennis te nemen van de voortzetting van dit programma onder de naam programma "Slim en Duurzaam Regio Zwolle 2018/2019.

  • 3.

    In te stemmen met de beëindiging van de subsidieregeling Beter Benutten ZKN (hoofdstuk 26 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle) per 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2019,

De voorzitter, drs. H.J. Meijer

De griffier, drs. A. ten Have