Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 46569Beschikkingen | afhandelingVerleende Drank- en horecavergunning en Exploitatie-/Terrasvergunning, Bistro Bar de Buren, Mient 37, 1811 NB, Alkmaar

Drank- en horecavergunning, exploitatievergunning

 

Voor een horecalokaliteit kunnen meerdere vergunningen zijn verleend, zoals een drank- en horecavergunning, een exploitatievergunning of een terrasvergunning.

 

Verleend op 20 februari 2019: Drank- en horecavergunning en Exploitatie-/terrasvergunning

Verzonden op: 21 januari 2019

Reden: overname

Naam: VOF Bistro Bar de Buren

Handelsnaam: Bistro Bar de Buren

Adres: Mient 37, 1811 NB Alkmaar

Openingstijden: vrije sluitingstijden.

Terras: dagelijks tot 24:00 uur, in de maanden juni, juli en augustus in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 01:00 uur.

 

Tegen deze besluiten kunt u binnen zes weken na de verzending een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.

 

Verleende vergunningen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij de Unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072.