Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 46400Verordeningen1e wijziging Legesverordening Alkmaar 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Legesverordening Alkmaar 2019,

 

besluit

 

vast te stellen de 1e wijziging van de Legesverordening Alkmaar 2019

Artikel I  

De Legesverordening Alkmaar 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten van de bij de Legesverordening Alkmaar 2019 behorende tarieventabel komt te luiden als volgt:

   

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

(zie ook Wettelijk tarief volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een Nederlandse Identiteitskaart, een faciliteitenpaspoort voor de duur van 5 jaar, alsmede een tweede paspoort voor de duur van 2 jaar voor personen < 18 jaar:

en het verstrekken van reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen aan een persoon ongeacht de leeftijd (max. 5 jaar geldig):

en het verstrekken van een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod voor de duur van 5 jaar, ongeacht de leeftijd.

 

 

 • a.

  Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteitenpaspoort

53,97

 

 • b.

  Nederlandse identiteitskaart

29,95

 

 • c.

  Zakenpaspoort

53,97

 

 • d.

  Tweede paspoort

53,97

 

 • e.

  Vervangende Nederlandse identiteitskaart

29,95

 

 • f.

  Toeslag voor versnelde uitreiking voor zaken genoemd onder 1.2.1.1 a t/m e

48,60

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een faciliteitenpaspoort voor de duur van 10 jaar, alsmede een tweede paspoort voor de duur van 2 jaar, voor personen 18 jaar en ouder

 

 

 • a.

  Nationaal paspoort en faciliteitenpaspoort

71,37

 

 • b.

  Nederlandse identiteitskaart

56,83

 

 • c.

  Zakenpaspoort

71,37

 

 • d.

  Een tweede paspoort

71,37

 

 • e.

  Vervangende Nederlandse identiteitskaart

56,83

 

 • f.

  Toeslag voor versnelde uitreiking voor zaken genoemd onder 1.2.1.2 a t/m e

48,60

 

 • B.

  De tarieven 1.15.8.1 en 1.15.8.2 zoals opgenomen in Hoofdstuk 15 Diversen van de bij de Legesverordening Alkmaar 2019 behorende tarieventabel komen te luiden als volgt:

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

1.15.8.1

1. ten hoogste één jaar

7,90

1.15.8.2

2. voor meer dan één jaar, per jaar

7,90

 

met een maximum van

47,65 

 

Indien voorwerpen of stoffen als bedoeld in de Apv al zijn aangebracht voor verlening van de vergunning, wordt het tarief voor de vergunning verhoogd met

58,25

Artikel II  

 • 1.
  • a.

   Onderdeel A van artikel I treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • b.

   Onderdeel B van artikel I treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 1e wijziging Legesverordening Alkmaar 2019.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 26-02-2019

 

Burgemeester,

Secretaris,