Omgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, ter plaatse van de Nicolaas Beetslaan en de Hofzichtlaan te Den Haag

Algemene informatie

Het plaatsen van 2 geluidsschermen langs de spoorlijn tussen de stations Laan van NOI en Mariahoeve ter plaatse van de Nicolaas Beetslaan en de Hofzichtlaan

 

Ons kenmerk: 201822255

Categorie:

  • -

    Bouwen

  • -

    Binnenplanse ontheffing

Stadsdeel:

  • -

    Haagse Hout

Locatie(s)

ter plaatse van de Nicolaas Beetslaan en de Hofzichtlaan

Datum bekendmaking besluit:

7 januari 2019

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven