Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 44057Beschikkingen | aanvraagPieter Venemakade 93 Kiel-Windeweer Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00011647

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Pieter Venemakade 93, 9605 PL Kiel-Windeweer, voor het uitbreiden van een restaurant (rijksmonument), ingediend 14 november 2018.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.