Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 44054Beschikkingen | aanvraagOudeweg 41 Westerbroek Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00000101

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Oudeweg 41, 9608 PJ Westerbroek, voor het modificeren van een bestaand kozijn aan de zijgevel van een woning tot een deur, ingediend 7 januari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.