Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 43326Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel De Omloop 14 te Zuidermeer

Op 18 februari 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel De Omloop 14 te Zuidermeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0089. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.