Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 43310Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de uitrit met plaatsen toegangspoort op het perceel De Leet 39 nst te Ursem

Op 18 februari 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbreden van de uitrit met plaatsen toegangspoort op het perceel De Leet 39 nst te Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0091. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.