Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 41977Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Kluisstraat 17b te Ommel

Op 6 december 2018 is vergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit op de locatie Kluisstraat 17b. Abusievelijk is deze vergunningverlening niet in het Gemeenteblad gepubliceerd. Dat gebrek wordt met deze publicatie hersteld. Belanghebbenden kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:7 en 6:8 Awb, binnen 2 weken na datum van deze publicatie in het Gemeenteblad tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.