Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 41957VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van Leges 2019

De Raad van de gemeente Zwolle;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de onderstaande wijziging in de tabel van de verordening op de heffing en de invordering van Leges 2019.

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 1.3.1.3  

Voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring ter verkrijging van een verklaring geschiktheid : € 39,75

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2019.

de voorzitter, drs. H.J. Meijer

de griffier, drs. A. ten Have