Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 41952VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2019

De Raad van de gemeente Zwolle, gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen een wijziging in de verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2019, zoals hieronder aangegeven. De tabel behorende bij deze verordening is nieuw vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Begraafplaatsrechten 2019

 

 

 

 

 

De rechten bedragen:

 

 

 

 

1.

Grafruimte

 

 

Voor de verkrijging van het uitsluitend recht

 

1.1.1

Op een enkel particulier graf voor de duur van:

 

 

10 jaar

€ 721,00

 

20 jaar

€ 1.201,00

 

30 jaar

€ 1.602,00

 

40 jaar

€ 2.002,00

 

50 jaar

€ 2.401,00

 

onbepaalde tijd

€ 4.333,00

1.1.2

Op een dubbel particulier graf het dubbele van het tarief als bedoeld onder 1.1.1

 

1.1.3

Op een galerijgraf inclusief sluitsteen voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 2.938,00

 

30 jaar

€ 3.905,00

 

40 jaar

€ 4.872,00

 

50 jaar

€ 5.839,00

 

onbepaalde tijd

€ 7.467,00

1.1.3.A

Op een galerijgraf, onderste laag, voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 1.957,00

 

30 jaar

€ 2.602,00

 

40 jaar

€ 3.248,00

 

50 jaar

€ 3.893,00

 

onbepaalde tijd

€ 4.907,00

1.1.4

Op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats op de begraafplaats Kranenburg voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 2.599,00

 

30 jaar

€ 3.520,00

 

40 jaar

€ 4.372,00

 

50 jaar

€ 5.226,00

 

onbepaalde tijd

€ 7.803,00

1.1.5

Op een enkel foetusgraf voor de duur van 5 jaar, inclusief onderhoud voor de duur van:

€ 323,00

 

5 jaar

€ 323,00

 

10 jaar

€ 647,00

1.1.6

Voor het verdiepen van een grafruimte per laag

€ 78,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

 

 

1 jaar

€ 83,00

 

2 jaar

€ 166,00

 

3 jaar

€ 245,00

 

4 jaar

€ 323,00

 

5 jaar

€ 397,00

 

6 jaar

€ 466,00

 

7 jaar

€ 535,00

 

8 jaar

€ 599,00

 

9 jaar

€ 661,00

 

10 jaar

€ 721,00

 

20 jaar

€ 1.201,00

1.2.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.2, wordt het tarief als bedoeld in 1.2 verdubbeld

 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.3, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

 

 

1 jaar

€ 209,00

 

2 jaar

€ 414,00

 

3 jaar

€ 610,00

 

4 jaar

€ 799,00

 

5 jaar

€ 982,00

 

6 jaar

€ 1.153,00

 

7 jaar

€ 1.318,00

 

8 jaar

€ 1.478,00

 

9 jaar

€ 1.627,00

 

10 jaar

€ 1.776,00

 

20 jaar

€ 2.938,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud

€ 323,00

1.5

Voor het verzamelen van de overblijfselen en het opnieuw plaatsen in dezelfde grafruimte wordt geheven

€ 689,00

 

 

 

2.

Begraven

 

2.1

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in een graf, van personen:

 

2.1.1

 

€ 287,00

2.1.2

- van 1 tot en met 11 jaar

€ 589,00

2.1.3

-van 12 jaar en ouder

€ 1.197,00

2.2

Voor het bijzetten in een galerijgraf

€ 799,00

2.3

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met:

€ 446,00

 

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met:

€ 594,00

2.4

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3, vermeerderd met:

€ 145,00

2.5

Voor het begraven van een stoffelijk overschot op de derde laag in een graf worden de rechten, genoemd onder 2.1, vermeerderd met:

€ 78,00

2.6

Voor het op verzoek ruimen van een particulier graf of galerijgraf, wordt geheven

€ 689,00

 

 

 

3.

Urnen

 

3.1

Verkrijging van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor de duur van:

 

 

5 jaar

€ 327,00

 

10 jaar

€ 597,00

 

20 jaar

€ 1.048,00

 

30 jaar

€ 1.417,00

 

40 jaar

€ 1.784,00

 

50 jaar

€ 2.152,00

 

onbepaalde tijd

€ 3.992,00

3.1.1

Verkrijging van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis:

 

 

- voor de duur van 20 jaar

€ 973,00

 

- voor onbepaalde tijd inclusief onderhoud

€ 3.960,00

3.2

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as

€ 115,00

3.2.1

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met:

€ 446,00

3.2.2

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag, worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met:

€ 594,00

3.2.3

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn of het verstrooien van as in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd

Onder 3.2, 3.2.1 en 3.2.2, vermeerderd met

€ 145,00

 

 

 

4.

Verlenging recht

 

4.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 3.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

 

 

1 jaar

€ 66,00

 

2 jaar

€ 138,00

 

3 jaar

€ 204,00

 

4 jaar

€ 265,00

 

5 jaar

€ 327,00

 

6 jaar

€ 387,00

 

7 jaar

€ 443,00

 

8 jaar

€ 496,00

 

9 jaar

€ 546,00

 

10 jaar

€ 597,00

 

20 jaar

€ 1.048,00

4.2

Voor een dubbel particulier urnengraf, het dubbele van het tarief als bedoeld in 4.1.

 

 

 

 

5.

Inrichten van een grafkelder

 

5.1

Voor het inrichten c.q. plaatsen van een grafkelder of grafkuip

€ 322,00

5.2

Voor het inrichten c.q. plaatsen van een urnenkelder

€ 78,00

 

 

 

6.

Openen/sluiten grafkelder- of kuip

 

6.1

Voor het openen en sluiten van een grafkelder- of kuip

€ 288,00

6.2

Voor het openen en sluiten van een urnenkelder

€ 78,00

 

 

 

7.

Onderhoud

 

7.1

Voor het onderhouden van een particulier (urnen)graf, per jaar

€ 121,00

7.2

Voor het onderhouden van een dubbel particulier graf, per jaar

€ 243,00

7.3

Voor het onderhouden van een galerijgraf, per jaar

€ 82,00

7.4

Voor het onderhouden van een particuliere urnennis, per jaar

€ 82,00

7.5

Voor het onderhouden van een particulier graf voor 10 jaar als bedoeld in 1.1.1, per jaar

€ 62,00

7.5.1

Afkoop van het onderhoud als bedoeld in 7.5:

 

 

2 jaar

€ 120,00

 

3 jaar

€ 178,00

 

4 jaar

€ 235,00

 

5 jaar

€ 289,00

 

6 jaar

€ 339,00

 

7 jaar

€ 389,00

 

8 jaar

€ 437,00

 

9 jaar

€ 483,00

 

10 jaar

€ 526,00

7.6

Voor het onderhouden van een algemeen graf, per jaar

€ 39,00

7.6.1

Indien de rechten genoemd onder 7.6 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop. Er kan maximaal 10 jaar worden afgekocht.

 

7.7

Indien de rechten, als genoemd onder 7.1, worden afgekocht, wordt voor he aantal jaar van afkoop geheven:

 

 

2 jaar

€ 244,00

 

3 jaar

€ 361,00

 

4 jaar

€ 473,00

 

5 jaar

€ 583,00

 

6 jaar

€ 686,00

 

7 jaar

€ 786,00

 

8 jaar

€ 882,00

 

9 jaar

€ 975,00

 

10 jaar

€ 1.063,00

 

11 jaar

€ 1.148,00

 

12 jaar

€ 1.230,00

 

13 jaar

€ 1.309,00

 

14 jaar

€ 1.385,00

 

15 jaar

€ 1.458,00

 

16 jaar

€ 1.528,00

 

17 jaar

€ 1.595,00

 

18 jaar

€ 1.660,00

 

19 jaar

€ 1.724,00

 

20 jaar

€ 1.783,00

 

30 jaar

€ 2.366,00

 

40 jaar

€ 2.961,00

 

50 jaar

€ 3.558,00

 

onbepaalde tijd

€ 5.200,00

7.8

Indien de rechten, als genoemd onder 7.2, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaren het dubbele geheven als genoemd onder 7.7.

 

7.9

Indien de rechten, als genoemd onder 7.3, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

 

 

2 jaar

€ 163,00

 

3 jaar

€ 242,00

 

4 jaar

€ 317,00

 

5 jaar

€ 390,00

 

6 jaar

€ 460,00

 

7 jaar

€ 527,00

 

8 jaar

€ 591,00

 

9 jaar

€ 654,00

 

10 jaar

€ 714,00

 

11 jaar

€ 771,00

 

12 jaar

€ 826,00

 

13 jaar

€ 878,00

 

14 jaar

€ 931,00

 

15 jaar

€ 980,00

 

16 jaar

€ 1.028,00

 

17 jaar

€ 1.072,00

 

18 jaar

€ 1.116,00

 

19 jaar

€ 1.159,00

 

20 jaar

€ 1.198,00

 

30 jaar

€ 1.599,00

 

40 jaar

€ 2.000,00

 

50 jaar

€ 2.402,00

 

onbepaalde tijd

€ 3.467,00

7.10

Indien de rechten, als genoemd onder 7.4 worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

 

 

2 jaar

€ 163,00

 

3 jaar

€ 242,00

 

4 jaar

€ 317,00

 

5 jaar

€ 390,00

 

6 jaar

€ 460,00

 

7 jaar

€ 527,00

 

8 jaar

€ 591,00

 

9 jaar

€ 654,00

 

10 jaar

€ 714,00

 

11 jaar

€ 771,00

 

12 jaar

€ 826,00

 

13 jaar

€ 878,00

 

14 jaar

€ 931,00

 

15 jaar

€ 980,00

 

16 jaar

€ 1.028,00

 

17 jaar

€ 1.072,00

 

18 jaar

€ 1.116,00

 

19 jaar

€ 1.159,00

 

20 jaar

€ 1.198,00

 

 

 

8.

Diversen

 

8.1

Voor het tijdens het kalenderjaar reserveren van grafruimte

€ 78,00

8.2

Voor het gereserveerd houden van een particulier (urnen)graf, per jaar

€ 121,00

8.3

Voor het gereserveerd houden van een galerijgraf of particuliere urnennis, per jaar

€ 82,00

8.4

Voor het leveren van een urnenkelder

€ 264,00

8.5

Voor het leveren van een houten bekisting

€ 398,00

9.1

Voor het overschrijven van een eigen grafruimte op naam van een ander

€ 30,00

10.1

Voor het verstrekken van een vergunning tot het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of het beletteren van een sluitplaat

€ 73,00

11.1

Voor het bezoeken van een begraafplaats waarvoor toezicht vereist is, in de zin van artikel 4 van de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen, per uur

 

 

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur

€ 97,00

 

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 20.00 en 24.00 uur

€ 116,00

 

op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 00.00 en 6.00 uur

€ 116,00

 

op maandag tussen 00.00 en 6.00 uur

€ 139,00

 

op zaterdag

€ 139,00

 

op zondag

€ 158,00

 

op een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde dag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 158,00

11.2

Voor het groen maken van een grafruimte ten behoeve van een begrafenis of bijzetting

€ 46,00

11.3

Voor het schoonmaken van het gedenkteken, per jaar

€ 150,00

11.4

Indien de rechten als genoemd onder 11.3 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop

 

11.5

Huur loopkoets of rijdende baar anders dan ten behoeve van een begrafenis op de begraafplaats Kranenburg

€ 42,00

11.6

Huur aula:

 

11.6.1

1 uur

€ 383,00

11.6.2

1,5 uur

€ 487,00

11.6.3

2 uur

€ 592,00

11.7

Klokluiden (anders dan ten behoeve van een begrafenis op de begraafplaats Kranenburg)

€ 25,00

11.8

Een bordje (excl. graveren) dat aangebracht kan worden op het kunstwerk algemeen gedenkteken

€ 25,00

11.8.1

Voor de plaatsing van het bordje op het kunstwerk algemeen gedenkteken, voor een periode van 5 jaar

€ 138,00

11.8.2

Voor het verlengen van de periode als bedoeld in 11.8.1 geldt hetzelfde tarief als in onderdeel 11.8.1

 

11.9

Bij begraven op de Joodse begraafplaats:

 

11.9.1

voor het grafdelven

€ 284,00

11.9.2

voor het voorlopen

€ 85,00

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2019.

De voorzitter, H.J. Meijer

De griffier, A. ten Have