Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 4082Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen – Aanvraag evenementenvergunning, dossiernummer OV18.0777, Sportcentrumlaan 9, 6136 KX Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag evenementenvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Groove Garden Festival 2019

Locatie: Sportcentrumlaan 9 (terrein voormalig Euregionaal Sport- en Congrescentrum) te Sittard

Ontvangstdatum: 10 december 2018

Dossiernummer: OV18.0777

 

 

De aanvraag en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het stadhuis van Geleen van 10 januari 2019 tot en met 6 februari 2019. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tot uiterlijk 7 februari 2019.