Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 39872Plannen | ruimtelijkVOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLANNEN “Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen” en “Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen”

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat twee bestemmingsplannen worden voorbereid voor de Hazeldonkse Zandweg 97a en de Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen.

 

Aanleiding

Voor een tweetal locaties aan de Hazeldonkse Zandweg zijn plannen ingediend voor de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven. Het gaat om verzoeken binnen de Spiepolder, die is aangewezen als glastuinbouwuitbreidingsgebied.

Voor de Hazeldonkse Zandweg 97a is een verzoek ingediend voor de bouw van circa 8 hectare glastuinbouw en een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2.

Voor de Hazeldonkse Zandweg 105 is een verzoek ingediend voor de bouw van circa 12 hectare glastuinbouw.

Beide ontwikkelingen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt voor beide ontwikkelingen een nieuw bestemmingsplan opgesteld die de realisatie van de bouwplannen mogelijk maakt.

 

Reageren

Deze bekendmaking is enkel een vooraankondiging. Het is in deze fase nog niet mogelijk om een reactie of zienswijzen in te dienen. Er liggen dan ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

 

Later zullen wij via een afzonderlijke publicatie bekend maken wanneer het plan ter inzage wordt gelegd en wat de mogelijkheden zijn om hierop te reageren.

 

Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met mevrouw de Kuijper van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, te bereiken onder nummer 14 0168.