Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 3894Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning: N348 (tussen Gerard Doustraat en Warnsveldseweg), Zutphen

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend, dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: 134190

Omschrijving: het planten van 5 solitaire bomen en struweel met 43 boomvormers (ter vervanging Het Witte Lint)

Locatie: N348 (tussen Gerard Doustraat en Warnsveldseweg), ZUTPHEN

Datum ingekomen: 03-01-2019

 

Deze aanvraag ligt ter inzage bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 -11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeldt u daarbij het zaaknummer en/of het adres van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

 

 

Zutphen, 08-01-2019,

Burgemeester en wethouders van Zutphen