Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 37550Beschikkingen | afhandelingStandplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een ­vergunning verleend voor:

 

  • 1.

    Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebolle op de Voorstraat in Fijnaart op 2 maart 2019 van 06:30 uur tot 11:00 uur (verzonden 31 januari 2019)

  • 2.

    Het innemen van een standplaats met het spel “Eendjes vissen” op de Markt in Zevenbergen van 2 tot en met 5 maart 2019 van 12:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 31 januari 2019)

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.