Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 37538Beschikkingen | afhandelingEvenementenvergunning

De burgemeester heeft een ­vergunning verleend voor:

 

 • 1.

  Het houden van carnavalsoptochten in Zevenbergschen Hoek op 1 en 4 maart 2019 (verzonden 31 januari 2019)

 • 2.

  Het houden van een kleinschalige carnavalsoptocht in Helwijk met aansluitend een carnavalsavond in de Blokhut aan het Prins Bernhardplein 2 in Willemstad op 1 maart 2019 (verzonden 31 januari 2019)

 • 3.

  Het houden van een besloten openingsbijeenkomst op 21 februari 2019 aan de Oostelijke Randweg 48 in Moerdijk (verzonden 6 februari 2019)

 

De burgemeester heeft een vergunning gewijzigd voor:

 • 1.

  Het houden van een carnavalsoptocht in Noordhoek op 3 maart 2019 van 13:00 uur tot 16:30 uur (verzonden 30 januari 2019). De wijziging betreft het toevoegen van de mascotte-verbranding op het plein bij de basisschool aan de Bisschop Hopmansstraat op 4 maart 2019 vanaf 18:30 uur. De gewijzigde vergunning is op 6 februari 2019 verzonden.

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. 

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.