Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 37513Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 30 januari 2019 tot en met 6 februari 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Voorstraat 46 in Willemstad

vervangen van de kozijnen in de voorgevel

5 februari 2019

Hofstraat 1 in Willemstad

vervangen van 12 luiken

4 februari 2019

van Liedekerkestraat in Standdaarbuiten

renoveren van 15 woningen

1 februari 2019

Ambachtsherenweg 1 t/m 9, 11, 13, 17, 21 t/m 25 in Klundert

renoveren van 11 woningen

10 januari 2019

St. Jozefstraat 25 in Noordhoek

het uitbreiden van de kapconstructie en het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel

1 februari 2019

Watermolen 42 in Zevenbergen

aanleggen van een inrit

1 februari 2019

Appelaarseweg 5 in Fijnaart

plaatsen van een dakkapel, het vergroten van de bestaande dakkapel en het maken van een verbinding tussen het hoofd- en aangebouwd bijgebouw

5 februari 2019

Kuringen 8 in Zevenbergen

plaatsen van een schuur op de erfafscheiding in de achtertuin

30 januari 2019

Dikkendijk 1 in Zevenbergen

renoveren van de landbouwschuur

30 januari 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.