Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 37496Beschikkingen | afhandelingOntwerp drank- en horecavergunning (para-commercieel)

Burgemeester en wethouders zijn van plan een (paracommerciële) drank- en horecavergunning te verlenen aan:

 

  • 1.

    V.V. Klundert, Molenvliet 9 in Klundert

 

Alle stukken liggen vanaf 14 februari tot en met 27 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.