Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 36813Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw naast de woning op het perceel Dagpauwoog 2 te De Goorn

Op 12 februari 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw naast de woning op het perceel Dagpauwoog 2 te De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0081. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.