Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 

 • 1.

  Het bouwen van een binnenverblijf voor de wevervogels aan de Brughofweg 25 6468PB (d.d. 4.2.2019)

 • 2.

  Het bouwen van een loods t.b.v. de flamingo’s aan de Brughofweg 25 6468PB (d.d. 4.2.2019)

 • 3.

  Het bouwen van een berging aan de Kasperenstraat 38 6466BJ (d.d. 5.2.2019)

 • 4.

  Het plaatsen van een sculptuur aan het Vredeshofje (d.d. 6.2.2019)

 • 5.

  Het plaatsen van een carport aan de Van Ederenstraat 20 6463AZ (d.d. 8.2.2019)

 • 6.

  Het plaatsen van een dakkapel aan de Heiveldstraat 123 6466AJ (d.d. 8.2.2019)

 • 7.

  Het bouwen van een woonhuis aan de Bij de Broeders kavel 5 (d.d. 8.2.2019)

 • 8.

  Het veranderen van de winkelruimte in woonruimte aan de Akerstraat 77 6466HC (d.d. 11.2.2019)

 • 9.

  Het gebruiken van de garage als kapsalon aan de Korversberg 53 6471BC (d.d. 11.2.2019)

   

 De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 20 februari 2019

Naar boven