Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een wasplaats en het plaatsen van sleufsilo's: Hertelerweg (sectie H, perceelnr. 1847) in Gaanderen

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

Locatie: Hertelerweg (sectie H, perceelnr. 1847)

Omschrijving: bouwen van een wasplaats en het plaatsen van sleufsilo's

Dossiernummer: 20190079

Datum indiening: 4 februari 2019

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven