Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 36264Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding: het saneren van asbest, Raadhuisstraat 2 te Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ingekomen, als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012:

het saneren van asbest, Raadhuisstraat 2, 6411 HM te Heerlen (datum ontvangst 05-02-2019 , dossiernummer 8706 )

Tegen deze sloopmelding(en) kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking(en) is/zijn enkel ter kennisgeving en worden als service, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting, aangeboden. De melding(en) ligt/liggen derhalve niet ter inzage. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.