Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 36197Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 2 bomen, Donkerstraat Sportcomplex Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-000826

Ingekomen: 11-02-2019

Locatie: Donkerstraat Sportcomplex Breda

Projectomschrijving: het vellen van 2 bomen

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.