Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 35414Overige besluiten van algemene strekkingRegionale structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 binnenkort ter inzage, gemeente Echt-Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor te bereiden. 

Wat staat in deze structuurvisie?

In de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ wordt de ontwikkelingsrichting van de zeven gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de planvoorraad voor woningen zodat deze wordt afgestemd op de toekomstige woningbehoefte.

Structuurvisie ter inzage

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2019 een ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de visie. Via de gemeentepagina in ’t Waekblaad, VIAlimburg en via www.officielebekendmakingen.nlwordt aangekondigd wanneer de inzage is, hoe u de structuurvisie kunt raadplegen en hoe u hierop kunt reageren.