Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 3456Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen op de locatie Stationsweg in Brummen, kadastraal bekend Brummen, sectie A, nummer 5970

B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

Status: ontwerp

Datum ontvangst: 39 juni 2018

Datum verzonden ontwerpbesluit: 21 december 2018

Locatie: Stationsweg in Brummen, kadastraal bekend Brummen, sectie A, nummer 5970

Voor: het bouwen van 3 woningen

Activiteiten: Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (rijks) (art. 2.1. lid 1 sub f Wabo)

Registratienummer: SXO-2018-0660

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 10 januari 2019 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Zienswijze

Tot en met donderdag 21 februari 2019 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer W. Booiman, bereikbaar onder telefoonnummer (0575) 568 524.

 

Brummen, 9 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen