Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 3456

Gepubliceerd op 9 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen op de locatie Stationsweg in Brummen, kadastraal bekend Brummen, sectie A, nummer 5970

B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

Status: ontwerp

Datum ontvangst: 39 juni 2018

Datum verzonden ontwerpbesluit: 21 december 2018

Locatie: Stationsweg in Brummen, kadastraal bekend Brummen, sectie A, nummer 5970

Voor: het bouwen van 3 woningen

Activiteiten: Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (rijks) (art. 2.1. lid 1 sub f Wabo)

Registratienummer: SXO-2018-0660

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 10 januari 2019 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Zienswijze

Tot en met donderdag 21 februari 2019 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer W. Booiman, bereikbaar onder telefoonnummer (0575) 568 524.

 

Brummen, 9 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl