Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 34510Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouwwoning), Pasveldweg 5, 6088 HD Roggel

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de besluitvorming op de volgende omgevingsvergunningaanvraag, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verlengd:

- het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouwwoning) op het adres Pasveldweg 5, 6088 HD Roggel. De beslistermijn wordt éénmalig verlengd met 6 weken.